های‌تاستروپ
دانمارک
معرفی منطقه

شهرداری های تآاستروپ در حدود 50،000 سکنه دارد و در حومه غربی کپنهاگ قرار دارد. شهرداری شامل ترکیب مناطق شهری و روستایی با ترکیب جمعیتی بسیار متنوعی از شهروندان محلی و همچنین مهاجر است. شهرداری دارای مسئولیت و اقتدار محلی و صلاحیت برای برنامه­ ریزی شهر، مسکن اجتماعی، توسعه فرهنگ و اوقات فراغت، و همچنین برای مدارس و مؤسسات است.

 

شناسایی مشکلات اجتماعی و زیست محیطی با داده ها

عوامل اجتماعی-اقتصادی

 

شهرداری

منطقه مسکونی Gadehavegård

مهاجرت

21%

57%

نرخ اشتغال

18%

42%

سطح تحصیلات (تنها کلاس نهم)

31%

60%

میانگین درآمد خانوار (یورو)

64.252

40.325


عوامل دیگر: استفاده گسترده از بتن و آسفالت، معماری درون­گرایانه، جدایی از شهرهای اطراف و عملکرد کمتر از حد متوسط ​​شهر.

 

راه‎حل‌های طبیعت‌بنیان

راه­ حل طبیعت­ بنیان اجتماعی

طرح­های جامع برای محله­های محروم:

Taastrupgaard، هشت بلوک مسکونی به منظور ایجاد یک مسیر سبزتر از طریق یک معماری درون­گرایانه دیگر در هم آمیخته شده­اند و یک مرکز اجتماعی و فرهنگی برای کودکان ایجاد می کنند.

Charlottekvarteret: برای اصلاح فضای عمومی که متعلق به انجمن مسکونی است. همکاری نزدیک با شهروندان فضاهای عمومی را از آسفالت به شهرهای سبز تبدیل کرده است.شهرداری در شرکت در پروژه­های مالی بین­المللی و اتحادیه اروپا، برای مثال چالش شهر خلاق و افتتاحیهUp دارای تجربه قبلی است. هر دو پروژه تحت برنامه Interreg IVB منطقه دریای شمال بودند.

راه­ حل طبیعت­ بنیان مشارکتی موجود

Områdefornyelsen Gadehavegård - نوسازی محله، برنامه­های 5-7 ساله که با چالش­های مرتبط با محله­های محروم مواجه می­شوند، هیئت مدیره از شهروندان محلی، سیاستمداران محلی و نمایندگان اصلی شهرداری تشکیل شده­است که در بودجه­بندی تصمیم­گیری می­کنند.

- Gadehavegårds boligsociale helhedsplan   پروژه اجتماعی که به طور مشترک توسط شهرداری و انجمن مسکن حمایت می­شود.

 راه‌حل طبیعت‌بنیان تکنولوژیکی موجود

- زمینه برای اجرای راه‌حل طبیعت‌بنیان

به منظور جلوگیری از سیلاب شدید همراه با افزایش بارندگی، شهرداری هویژه تاآستروپ، یک استراتژی مدیریت آب باران در سراسر شهر را توسعه داده­است. علاوه بر این، مناطق محروم شهر تحت تحولات قرار دارند تا از جداافتادگی فیزیکی آنها جلوگیری شود. این به عنوان یک فرصت منحصر به فرد برای ترکیب مدیریت آب باران با استفاده از راهکارهای فضایی شهری است.

- پروژه های مرتبط با راه‌حل طبیعت‌بنیان

- Selsmosen جنگل

- Taastrupgaard   افتتاحیه محله

Gadehavegård - ایجاد خط سبز

کریدور سلامت

طرح کریدور سلامت برای اتصال مناطق شهری

Gadehavegård دارای 2153 ساکن است. این منطقه یکی از سه محله محروم در شهرهیه تآاستروپ است. این محله در یک سبک کلاسیک و مدرنیستی معمولی از سنت­های اروپای شمالی ساخته شده است. بلوک های بتنی بلند در کنار پارکینگ­های بزرگ و فضاهای سبز قرار گرفته­اند که برای استفاده منظم مناسب نیستند. شریان­های اصلی ترافیک، محله را از چهار طرف شهر جدا می­کنند.

سناریوی آینده و وضعیت اجتماعی مطلوب

آینده دلخواه جایی است که در آن تعادل اجتماعی با اطراف شهر برابر است و جایی که شرایط فیزیکی نه تنها برای خودروها بلکه برای مقیاس انسانی نیز ساخته می­شود.

تنظیم سازمانی با تغییر در ساختار شهری همراه خواهد بود. طرح هایی برای ایجاد یک پارک مرکزی وجود دارد که فضای مورد نیاز را به محله می دهد. در این پروژه است که راه حل­های راه‌حل طبیعت‌بنیان می توانند یکپارچه شوند.

 راه­ حل طبیعت­ بنیان اجتماعی

با توجه به این واقعیت که شهرداری سابقه طولانی در محله های محروم دارد، شورای شهر لازم است که راه حل های پایدار و دائمی را پیدا کند. این برنامه بر پنج موضوع اصلی تمرکز دارد: 1. بازسازی شهری، 2. اصلاح از منطقه مسکونی به محله، 3. سیاست مسکن فعال، 4. برنامه های برنامه ریزی خانواده جامع و 5. برنامه های اولویتی برای مدارس و موسسات.

 فرآیند مشارکت و ذینفعان بالقوه
شهروندان Gadehavegård (2152 نفر سکنه بعلاوه 2500 نفر در بلوک های اطراف)؛ Domea - انجمن مسکن Gadehavegård؛ گروه های ورزشی و تفریحی شهرداری هیه تآاستروپ ؛ مدرسه Gadehave ؛ Familiens Hus– خانه ی برنامه ریزی برای خانواده؛ Gadehavegårds boligsociale helhedsplan؛ باشگاه جوانان

 راه‌حل طبیعت‌بنیان تکنولوژیکی جدید

شهرداری هیه تآاستروپ تصمیم­هایی را اتخاذ خواهد کرد که از استراتژی های موجود در مدیریت آب باران و بازسازی فیزیکی ساختمان شهری در مناطق محروم حمایت کند. همچنین بر انتخاب راه حل مشارکتی تأکید خواهد کرد که به درک بهتر مشارکت شهروندان و در نتیجه گسترش دانش موجود در شهرداری کمک می کند.