نانت
فرانسه
معرفی منطقه

نانت نورد یکی از 11 محله­ی و یکی از 4 منطقه­ی محروم است که بین رودخانه های اردری[1] و کنز[2] واقع شده است. این محدوده 756 هکتاری،  25000 سکنه داشته که به ازای هر ساکن 65 مترمربع فضای سبز وجود دارد. این منطقه دارای یک بخش داوطلب فعال محلی و زیرساخت های عمومی است و 70% از سکونت را مسکن اجتماعی تشکیل می­دهد. خط تراموا 2 در سال 1993 ایجاد شد و محله را به مرکز شهر متصل می­کند. این محله با جمعیت جوان آن توصیف می­شود. 40% جمعیت زیر خط فقر زندگی می کنند (10% برای کلان­شهر نانت[3]) با نرخ بالای بیکاری.

 

شناسایی مشکلات اجتماعی و زیست محیطی با استفاده از داده­ها

چالش­های اجتماعی عمدتاً در چهار محله­ی کوچک قرار دارند که در آن ساکنان با تجارت مواد مخدر و تنزل زندگی مواجه هستند. این محله یکی از سرسبزترین محله­های شهر است اما جغرافیای آن کمتر قابل دسترسی است. بلوک­های بزرگتر محدوده را تقسیم می­کنند، شبکه خیابان­ها را کاهش می­دهند و عبور از محله را دشوار می­سازند که منجر به ازدحام می­شود.

جمعیت جوان (170 جوان زیر 20 سال به ازای 100 نفر بالای 60 سال)، 23 درصد بیکاری، 60 درصد خانوارها یک نفره (با یا بدون فرزند) هستند، 40 درصد از جمعیت زیر خط فقر قرار دارند.

 

مشارکت در شبکه های محلی، ملی و بین المللی

کلان­شهر نانت در شبکه­های اروپایی و بین­المللی مشغول به فعالیت است: رئیس شهرهای اروپایی  در سال 2015 و 2016، کلان­شهر نانت همچنین گروه مذاکرات بین­المللی دولت­های محلی در تغییرات آب و هوایی را در مذاکره­های بین المللی از نوامبر 2009 رهبری می کند .

[1] Erdre

[2] Cens

[3] Nantes Metropole

راه‎حل‌های طبیعت‌بنیان

راه­ حل طبیعت­ بنیان اجتماعی موجود

پنج پل یک پروژه بودجه­گذاری شده درباره­ی فقر شهری توسط اتحادیه اروپا است که توسط انجمن "Eaux-Vives" اداره می­شود.

بخش اشتغال و نوآوری اجتماعی در کلان­شهر نانت به حمایت از سهامداران اقتصاد جمعی در محدوده به عنوان Bio-T-Full اختصاص داده شده است، که یک انجمن برای ارتقاء و توسعه کشاورزی شهری است. کلان­شهر نانت همچنین از  Ecosoliesحمایت می­کند که شبکه­ای به عنوان مرکز قلمرو به منظور همکاری اقتصادی است، که کارآفرینی در اقتصاد جمعی و فردی را ترویج و توسعه می­دهد.
- اکورد[1]، یک انجمن غیر انتفاعی

- اکوپول[2]، شبکه­ای از سهامداران فعال محلی در زمینه محیط­زیست و توسعه پایدار.

 راه ­حل­ طبیعت­ بنیان مشارکتی موجود

همکاری ایجاد سیاست­های عمومی، گفتگوی شهروندی در هر منطقه و شهر مبتنی بر همکاری. به منظور اجرایی کردن یک حکومت مشارکتی و آزاد و بر اساس 5 خط از اقدامات: بحث­های عمده در کل قلمرو؛ سیاست­های عمومی با شهروندان در موضوعات مختلف مانند شورای فضای عمومی، برابری جنسیتی، تنوع زیستی و طبیعت شهری، شورای توسعه پایدار و غیره؛ کارگاه­های شهروندی؛ فراخوان برای پروژه­ها

راه‌حل طبیعت‌بنیان تکنولوژیکی موجود

حفاظت از تنوع زیستی در برنامه­های محلی شهری در نظر گرفته شده است. مدیریت زیست­محیطی کاهش 85 درصدی مصرف آفت­کش­ها را ممکن می­سازد. کاهش خاک­های مصنوعی و غیر قابل نفوذ؛ حفاظت از مناطق سبز؛ سبز کردن فضاهای عمومی؛ حفظ سطوح نفوذ پذیر برای بهینه­سازی نفوذ آب و کاهش فرسایش خاک؛ ایجاد گودال­ها[3] در چشم­انداز؛ کاشت گونه­های محلی، کمتر مصرف کردن آب و یا مقاومت در برابر خشکسالی؛ مدیریت و تجدید میراث چوب و درخت.

[1] Accoord

[2] Ecopôle

[3] Swale

کریدور سلامت

طرح کریدور سلامت برای اتصال مناطق شهری
محله­ های کوچک مختلف و بلوک­های مسکن اجتماعی، از طریق کریدورهای سبزی که به مناطق طبیعی اطراف گسترش می­یابد، به یکدیگر متصل می­شوند. این کریدور سبز یکی از بال­های ستاره سبز را که در سرتاسر نانت گسترش یافته، ادامه می­دهد. یک چارچوب مسیرسبز شبکه سبز را تکمیل خواهد کرد.

  سناریوی آینده و وضعیت اجتماعی مطلوب

بهبود کیفیت زندگی : بهسازی خانه­ها، فضاهای سبز با سیمای عالی چشم انداز توسط مسیرهای برنامه­ریزی شده و مسیرهای دوچرخه­سواری متصل خواهد شد؛ کشاورزی شهری اجازه دسترسی به غذای سالم را خواهد داد.

بهبود همبستگی اجتماعی: شبکه­ای از جاده­های ثانویه برای جلوگیری از بن­بست­ها تکمیل خواهد شد، جاده­های بزرگتر شهری برای همه کاربران (دوچرخه­سواران، پیاده­ها، اتومبیل­ها) راحت­تر و ایمن­تر خواهند بود.

حمایت از توسعه اقتصادی: مغازه­ها بازسازی خواهد شد، اشتغال توسعه خواهد یافت و با دانشگاه ارتباط پیدا خواهند کرد.

راه­ حل طبیعت­ بنیان اجتماعی

طرح ما برای طرح شهری شهر نانت (یا ارزیابی / سازگاری طرح شهری) بررسی سناریوها (مدل سازی و شبیه­سازی)، تاثیرات راه‌حل طبیعت‌بنیان بر روی میکرواقلیم ها و اثر خنک­سازی (کاهش جزیره­های حرارتی) و همچنین بر مدیریت یکپارچه آب در مقیاس منطقه است.

 فرآیند مشارکت و ذینفعان بالقوه

از ژوئن 2016 تا ژوئن سال 2017، ساکنان، شرکت­ها، انجمن­ها و شهر شروع به مشکل­یابی منطقه و بازتاب کلی بر روی آینده محله­ها کردند. 900 نفر به طور مستقیم در فضای عمومی مشارکت کردند. 745 شرکت­کننده در مراسم عمومی حضور داشتند. این شهر همچنین 155 شرکت کننده از "عموم خاص" به معنی نمایندگان انجمن­ها یا شرکت­ها را درگیر می­کند. این پایگاه اطلاعاتی از ذینفعان بالقوه در ناحیه نانت نورد برای روند مشارکت در پروژه اربینت مفید خواهد بود.

 راه‌حل طبیعت‌بنیان تکنولوژیکی جدید

-احیای آب شیرین (بازسازی مجدد یک رودخانه)

- ایستگاه های خطوط دوچرخه

- باغ­های سبزیجات شهری و کشاورزی شهری

- قرارگیری درختان خطی در خیابان­ها

- نوآوری­های دموکراتیک چند کاناله

- مطالعه امکان توسعه بخش چوب در منطقه: پیوند بین چوب­های مهم موجود در منطقه و سیستم گرمایش منطقه، یک کارگاه تولید حرارت از چوب[1]

[1] Wood-fired plant