گزارش تصویری

محله قدیم خرم‌آباد

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری وزارت راه و شهرسازی، از سال 1396 اقداماتی را جهت پیشنهاد مشارکت ایران بعنوان یکی از کشورهای غیر اروپایی عضو پروژه اربینت به اتحادیه اروپا آغاز کردند. در این فرآیند، اتاق لرستان و شهرداری خرم آباد طرح توسعه ای برای محله قدیم خرم آباد پیشنهاد کردند.

16 فروردین 1398
شناسه : 3
منبع:
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
آخرین چند رسانه ای ها