فراخوان کارگاه بین‌المللی بازآفرینی شهری پروژه اربینت

فراخوان شرکت در کارگاه بین‌المللی بازآفرینی شهری پروژه اربینت با رویکرد مشارکت شهروندی و راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان

 برای نخستین بار در ایران:

  • بازآفرینی شهری با رویکرد مشارکتی و با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی در شبکه‌ای از 7 شهر اروپایی و 2 شهر غیراروپایی
  • با همکاری مشترک اتاق بازرگانی لرستان، شهرداری خرم‌آباد
  • در محدوده پایلوت خرم آباد قدیم

 شایان ذکر است اولین گام عملیاتی برای اجرای مشارکتی پروژه 5 ساله اربینت در ایران، برگزاری این کارگاه آموزشی برای مشارکت و تعامل ذینفعان به منظور پیشنهاد طراحی مسیر کریدور سلامت در محدوده تحت مطالعه، انتخاب راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان در امتداد این مسیر، و واکاوی نحوه مشارکت شهروندان و ذینفعان در مراحل مختلف طرح می‌باشد.

 این کارگاه از تاریخ 29 مهر تا 2 آبان ماه 1398 در خرم‌آباد با حضور اساتید خبره اروپایی و ایرانی برگزار می‌شود.

 جهت مشارکت در این کارگاه، رزومه خود را حداکثر تا تاریخ 15 مهر 1398 به ایمیل urbinat.iran@gmail.com ارسال فرمایید.