پروژه اربینت ایران

برنامه‌ی چشم‌انداز ۲۰۲۰ (Horizon 2020) بزرگترین برنامه‌ی تحقیقات و نوآوری در اتحادیه اروپا است که از سال ۲۰۱۴  با هدف بهره‌مندی ایده‌های ناب از آزمایشگاه به بازار ارایه شده است. چشم‌انداز ۲۰۲۰ که بزرگترین برنامه چندملیتی در جهان است که در حال حاضر بیش از 7000 پروژه پژوهشی را از ۱۵۲ کشور جهان در حوزه رشد اشتغال هوشمند، پایدار و همه جانبه تحت پوشش دارد.

در این خصوص یکی از پروژه های تعریف شده در راستای برنامه چشم انداز 2020 اتحادیه اروپا، پروژه بازآفرینی شهری مبتنی بر راه حل های طبیعت محور، ملقب به URBiNAT (اِربینَت) است. این پروژه بر بازآفرینی مناطق و محله های محروم در شهرها از طریق اتصال به محله های توسعه یافته تر، از طریق راه حل های طبیعت بنیان (Nature Based Solutions) می باشد.

پروژه URBiNAT در سال 2018 توسط اتحادیه اروپا برای اجرای پروژه بازآفرینی شهری در 7 شهر اروپایی تعریف شده و مدیریت آن به دانشکده معماری دانشگاه کوئیمبرا در کشور پرتغال سپرده شده است. ضمن آنکه 4 کشور اروپایی دیگر نیز بعنوان اعضای افقی (بدون مسئولیت اجرای پروژه) در اربینت مشارکت دارند. (جمعا 11 کشور اروپایی)

با توجه به اینکه در پروپوزال اولیه این پروژه در اتحادیه اروپا، امکان مشارکت تعداد محدودی از کشورهای غیر اروپایی نیز دیده شده بود، در نهایت 5 کشور غیراروپایی از جمله ایران موفق شدند در این تجربه بین‌المللی مشارکت داشته باشند. (جمعا 16 کشور در دنیا)

برای نیل به این دستاورد و عضویت در این پروژه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، از سال 1396 اقداماتی را برای پیشنهاد مشارکت ایران بعنوان یکی از اعضای غیر اروپایی پروژه آغاز نمود. در این فرآیند که در ادامه با کمک وزارت راه و شهرسازی در ارائه اطلاعات شهرهای مدنظر همراه بود، شهر خرم آباد با توجه به ظرفیت‌های طبیعی و نهادی در بکارگیری راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان به عنوان شهر پایلوت (نمونه از ایران) معرفی شد. سپس اتاق بازرگانی لرستان و شهرداری خرم‌آباد نیز به عنوان مشارکت‌کنندگان اصلی در این طرح پیشنهاد شدند.

خوشبختانه در اواخر سال 1396، با پروپوزال ارسالی اتاق ایران در اتحادیه اروپا موافقت شد و ایران در کنار کشورهای چین، ژاپن، عمان و برزیل، در زمره یکی از 5 کشور غیر اروپایی عضو پروژه اِربینَت قرار گرفت. سپس طی جلسات مشترک و دریافت نظرات از سوی شهرداری خرم‌آباد، محله قدیم خرم آباد، با توجه به بافت تاریخی ارزشمند با قابلیت مطرح شدن در سطح بین‌المللی و نیز اهمیت حفظ آن با راه حل های طبیعت‌بنیان ، بعنوان محله منتخب اجرای پروژه در خرم‌آباد انتخاب شد.

در این ارتباط با توجه به آغاز پروژه از ژوئن 2018 (خرداد 1397)، اقدامات اولیه جهت ارائه برنامه تفصیلی ایران و خرم آباد برای اجرای پروژه صورت پذیرفت تا اینکه در اکتبر 2018 (مهر 1397)، بازدید از شهر خرم آباد و محدوده خرم آباد قدیم توسط مدیر پروژه اِربینَت از دانشگاه کوئیمبرا، آقای پروفسور گونزالو کانتو مونیز صورت پذیرفت و تایید آغاز عملیاتی پروژه انجام شد.

 

 با توجه به آغاز عملیات مطالعاتی، تحقیقاتی و اجرایی این پروژه که به مدت 5 سال نیز ادامه خواهد داشت، بدون شک پیشبرد این پروژه و بهره برداری از این فرصت ارزشمند بین المللی، مستلزم همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط در سطوح ملی، استانی و شهری است. مشارکت هرچه قوی تر در این پروژه منجر به بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی برای اجرای طرح‌های شهری در چارچوب توسعه پایدار، افزایش اعتبار بین المللی برای ایران و شهر خرم آباد در حوزه بازآفرینی شهری و نیز جذب سرمایه‌گذاری از نهادهای بین المللی برای اجرای این پروژه و پروژه های مشابه در کشور خواهد شد.