پروژه اربینت اتحادیه اروپا


پروژه اربینت اتحادیه اروپا

URBiNAT: Urban  Inclusive & Innovative Nature

این پروژه از طریق ایجاد کریدورهای سلامت با هم‌آفرینی راه‌حل‌های طبیعت‌بنیانِ مشترک اجتماعی، زیست‌محیطی و قابل عرضه در بازار به عنوان محرک های بازآفرینی سکونتگاه های اجتماعی عمل می کند.

معرفی پروژه اربینت اتحادیه اروپا

اربینت بر بازآفرینی و ادغام محله‌های محروم مسکونی از طریق لیست نوآورانه و جامعی از راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان متمرکز است که متضمن پایداری و تجهیز نیروهای محرک برای همبستگی اجتماعی است. مداخلات بر روی فضای عمومی برای ایجاد مشترک روابط جدید شهری، اجتماعی و طبیعت‌بنیان به کمک شهروندان در داخل و بین محله‌های مختلف متمرکز خواهند شد. اربینت با در نظر گرفتن سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی شهروندان به عنوان هدف اصلی خود، ایجاد مشترک کریدورهای سلامت به مثابه یک راه‌حل‌ طبیعت‌بنیانِ نوآورانه و انعطاف‌‌پذیر را توسعه خواهد داد که خود تعداد زیادی راه‌حل‌ طبیعت‌بنیانِ  خرد را تلفیق می‌کند که منتج از فرآیندهای طراحی اجتماع-محور به منظور تقویت پایداری و همبستگی زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی است.

اربینت شامل یک کنسرسیوم جهانی از شرکای علمی و تجاری در حدود 7 شهر اروپایی است که به عنوان آزمایشگاه‌های زنده  عمل می‌کنند تا راهکارهای کریدور سلامت را در محله‌هایی که مسکن‌های اجتماعی در آن‌ها واقع شده و به خوبی شناسایی شده‌اند را پیاده‌ کند. این آزمایشگاه‌‌ها همچنین تاثیرات زیست‌محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کریدور را ارزیابی خواهند کرد. از غرب به شرق شهرهای پورتو، نانت و صوفیه، بر اساس تجربه‌ی بارز خود در استفاده نوآورانه از فضای عمومی با راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان به عنوان شهرهای پیشرو عمل خواهند کرد. از جنوب تا شمال، شهرهای سیه‌نا، نواگریتسا، بروکسل و های‌تاستروپ، مفاهیم و روش‌های اربینت را بازتولید کرده و به اشتراک می‌گذارند و به عنوان «شهرهای پیرو» عمل می‌کنند (شکل 1). هر شهر توسط شرکای محلی، انجمن‌ها و مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌هایی که بین شهرها مشترک هستند، پشتیبانی خواهد شد. این کنش‌گران با هم یک آزمایشگاه زنده ایجاد  می‌کنند، یک استراتژی چندوجهی برای شهروندان فعال ارائه می‌دهند، یک کریدور سلامت و  فهرستی از راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان را پیاده‌سازی می‌کنند، اثرات را پایش می‌کنند، دانش را ترویج می‌دهند و راهکارها را عرضه می‌کنند. آن‌ها با یکدیگر در همکاری با شرکای غیر اروپایی، از جمله چین و ایران، و همچنین با ناظران راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان در کشورهای برزیل، ژاپن، عمان و یک شهر چینی یک جامعه تجربی (CoP) شکل می‌دهند، و تجربیات و ابعاد بین‌المللی در پروژه را به ارمغان می‌آورند.

 

شرکای اربینت تجربه نوآورانه خود از راه‌حل‌‌های طبیعت‌بنیان را به ارمغان می‌آورند و آن را از طریق طیف وسیعی از دانش‌های فرارشته‌ای، روش­ها و ابزارها، همچون راهکارهای طبیعی، ابزارهای دیجیتالی هوشمند، مشارکت شهروندی، ابتکارات اقتصاد مشارکتی و اجتماعی، نوآوری اجتماعی برای تولید ارزش، دوره رشد یا انکوباسیون برای توسعه کسب و کار و ظرفیت‌سازی و پلت‌فرم‌های حاکمیتی فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش می­دهند. اثرات اجتماعی، اقتصادی و شهری در بخش نظارت اربینت سنجیده و بازتولید خواهند شد.


اهداف پروژه اربینت:

اربینت سه هدف اصلی را دنبال می کند:

  • درسطح محلی، برای ترویج همبستگی اجتماعی از طریق فعال­سازی آزمایشگاه‌ زنده و مشارکت دادن جامعه تجربی
  • در سطح مقطعی، برای دستیابی به مدل‌های جدید بازآفرینی شهری از طریق فضای عمومی نوآورانه: مفهوم کریدور سلامت و فهرست راه‌حل طبیعت‌بنیان
  • انتشار گسترده، پایش، ترویج و بازتولید تجاری دانش ایجادشده و تجربه‌شده

 

1) ترویج همبستگی اجتماعی: این هدف با فعال­سازی آزمایشگاه‌ زنده و  مشارکت دادن جامعه تجربی در انجام پروژه محقق می گردد.


الف) فعال‌سازی آزمایشگاه‌های زنده: آزمایشگاه‌های زنده در هر شهر اربینت شکل می‌گیرد تا مالکیت (تعلق) ذینفعان و شهروندان از راهکارهای پیشنهادی را افزایش دهند. این ساختارهای عملیاتی شامل نمایندگانی از شهرداری‌ها، جوامع محلی، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، صنایع و شهروندان هستند. با توجه به سیاست‌های فعلی اروپا برای توسعه پایدار، اربینت، در تمام مراحل، برنامه‌ریزی و اجرای کارآمد و نظام‌مندی را به انجام می‌رساند که تمام شهروندان که معمولا خارج از فرآیند تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند را در بر بگیرد؛ نظیر ساکنانی از گروه‌های طردشده به‌لحاظ سنتی از قبیل زنان، سالخوردگان، مستمندان با وضعیت اقتصادی-اجتماعی پایین، اقلیت‌های قومی، مهاجران و کودکان.

 

ب) جامعه تجربی شمول‌گرا: یک جامعه تجربی شمول‌گرا در سطح مقطعی با هفت آزمایشگاه زنده در هفت شهر اروپایی برای توسعه دانش جدید و تبادل نظر در مورد راه‌حل طبیعت‌بنیان برای بازآفرینی شهری ایجاد خواهد شد. با توجه به اینکه این شهرهای همکار به طور مساوی در شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز اروپا توزیع شده‌اند، نمونه‌ای از پس‌زمینه فرهنگی و منظر شهری اروپا هستند. آنها با استفاده از تجارب فراگرفته از طریق اجرای نمونه‌های راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان با یکدیگر کار می‌کنند تا پتانسیل‌های راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان را برای ارتقاء محیط، اجتماع، و اقتصاد شهری ارزیابی کنند. همچنین آن‌ها بر تکرارپذیری و امکان گنجاندن راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان در برنامه‌ریزی شهری تمرکز خواهند کرد. علاوه بر آن، آن‌ها برای ایجاد یک چارچوب مرجع در سراسر اروپا برای راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان در برنامه‌ریزی شهری با توجه به درس‌هایی که از اجرای نمونه‌های راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان فراگرفته شده است، همکاری خواهند کرد. جامعه تجربی شمول‌گرا نیز با شرکای غیر-اروپایی از ایران و چین و با ناظران راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان در برزیل، عمان، ژاپن و یک شهر چینی در ارتباط خواهند بود که تجربیات و ابعاد بین‌المللی این پروژه را به ارمغان خواهند آورد.

فرآیندهای مشارکتی در شکل‌دهی مشارکت و تحریک پذیرش راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان در میان ذینفعان و شهروندان نقش مهمی ایفا خواهد کرد. اربینت با تجهیز انواع پلت‌فرم‌ها، نظیر ساختارهای فیزیکی، شبکه‌های دیجیتالی و فضاهایی برای بحث و گفت وگوی عمومی، مشارکت شهروندی را فعال می‌کند.

اربینت همچنین انواع شرایط و زمینه‌های مختلف در شهرهای پیشرو و پیرو را در این پروژه مدنظر قرار می‌دهد. این پروژه با توجه به فرهنگ مشارکتی هر شهر و با ارائه انواع راهکارهای مشارکتی و ابزارهای دیجیتالی مناسب، از جذب راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان و غنی‌سازی شرایط منحصربفرد هر شهر از طریق فرآیندهای شمول‌گرا و نوآورانه حمایت می‌کند. مفهوم پلت‌فرم مشارکتیِ راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان به عنوان یک اصطلاح عمومی برای دربرگرفتن انواع فرآیندهای شمول‌گرا و نوآورانه استفاده می‌شود که در اربینت  فعال خواهد شد، و هدف اصلی آن مشارکت شهروندان در حمایت از راه‌حل‌های  طبیعت‌بنیان است.

 

2) ایجاد کریدورهای سلامت: به منظور دستیابی به مدل‌های جدید توسعه شهری با پرداختن به راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان برای بازآفرینی شهری شمول‌گرا از فضای عمومی نوآورانه برای ایجاد این کریدورها استفاده می گردد.
کریدورهای سلامت ((HC، با فهرستی ایجادشده از راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان، برای شهرهای پیشرو و پیرو با همکاری هم ایجاد و برنامه‌ریزی می‌شوند و یک مدل شهری نوآورانه و شمول‌گرا برای بازآفرینی مناطق محروم، به‌ویژه در ارتباط با محله‌های دربرگیرنده مسکن اجتماعی مورد محک قرار خواهد گرفت. طراحی مشارکتی یک رویکرد کلیدی در دستیابی به مدل‌های جدید توسعه شهری خواهد بود، و فرآیند تفکر طراحی و روش‌ها، اساس ایجاد کریدورهای سلامت با راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان را تشکیل می‌دهند.

کریدورهای سلامت "مفصل سبز" هستند که به عنوان یک مسیر پیاده یا پل راه‌بر در فضای عمومی برای ادغام محله‌ها در ساختار شهری طراحی می‌شوند. کریدورهای سبز راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان متفاوتی را که توسط شرکای افقی توسعه یافته‌اند را ادغام کرده و به هم پیوند می‌دهد. این مهم با به‌کارگیری فهرست راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان و روش‌ها و ابزارهای مناسب نظارتی و ارزشیابی انجام می‌شود که با تمرکز بر رفاه شهروندان در ارتباط با انرژی، آب، غذا، طبیعت، سهولت جابجایی، مشارکت، تغییر رفتار، دموکراسی دیجیتال، همبستگی اجتماعی و اقتصاد همبستگی به دست می‌آید.

این مفصل بین‌رشته‌ای چارچوبِ کریدورهای سلامت را فراهم خواهد کرد که در مناطق حاشیه‌ای شهرهای پیشرو (پورتو شرق، نانت نورد و نادژدا در صوفیه) به صورت مشترک اجرا می شود. در این مناطق مسکن‌های اجتماعی وجود دارد که در زمینه‌های مشخصی نظیر صنعتی، زیرساخت‌های جابجایی، خطوط آب و پارک‌های شهری واقع شده‌‌اند. راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان در امتداد کریدورهای سلامت توزیع خواهند شد، که یک "نوآوری سبز و منطقه‌ای شمول‌گرا" را برای افزایش آشکارگی راه‌حل‌ها و بیشینه‌سازی تاثیر آن‌ها ایجاد می‌کند. هر راه‌حل [طبق شرایط خاص هر محله] تعدیل می‌شود و به منظور ارزیابی تاثیر آن در بهبود سلامت جسمی، روحی و اجتماعی شهروندان، و نیز همبستگی اجتماعی محله‌ها و کاهش جرایم و هزینه‌های امنیتی در یک روش کمی قابل‌سنجش مورد پایش قرار خواهد گرفت. شهرهای پیرو فرآیندهای مشابهی را برای فازهای طراحی و توسعه مشترک انجام خواهند داد که از تجربیات شهرهای پیشرو و اجرای مشترک نتایج بهره می‌گیرند (به توضیحات شهرها و پیشنهادات کریدورهای سلامت مراجعه کنید).

3) انتشار گسترده، پایش، ترویج و بازتولید تجاری دانش ایجادشده و تجربه‌شده:

شرکای اربینت یک رصدگاه طبیعت شهری نوآورانه و شمول‏گرا را برای بررسی توسعه، اجرا و اثرات کریدورهای سلامت و راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان فعال خواهند کرد.

جمع‌آوری و مدیریت جامع داده‌ها که امکان پایش، ارزیابی و تحقیق توسط OURBiNAT را فراهم می‌کند، بر اساس رویکرد پاسخگویی و مشارکتی خواهد بود. این روند شهرها و شهروندان در آزمایشگاه‌های زنده به انضمام سایر ذینفعان و متخصصان را دربر خواهد گرفت که در توسعه پلت فرم‌های داده‌ای بلندمدت پایدار مشارکت می‌کنند.

پروژه اربینت شهرهایی را به عنوان پیشرو با توجه به معیارهای مختلف به منظور نشان دادن ناهمگونی بیشتر جنبه‌های مکمل انتخاب کرد. بنابراین، شهرهای انتخاب شده همزمان از ویژگی‌های جغرافیایی متمایز و مکمل تشکیل شده و همچنین بیانگر تنوع در کشورهای مختلف اروپا هستند که بررسی کریدور سلامت در زمینه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را ممکن می‌سازد. روابط کافی و متعهدانه که با دولت محلی برقرار شد و همچنین تمایل مقامات محلی، معیار دیگری بود که در نظر گرفته شده بود. علاوه بر این، شواهدی از توانایی شهرها در پیشبرد راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان و آزمایشگاه‌های زنده از طریق شناخت اولیه، جلسات دوره‌ای و نقشه برداری داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  به این ترتیب، شهرهای منتخب فضاهای عمومی‌ای را ارتقا می دهند که مرجع هستند و ظرفیت راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان را دارند (اطلاعات بیشتر در متن توضیح داده خواهد شد).


شرکای اربینت در طول این پروژه، به طور جدی ترویج پیشرفت پروژه و همچنین نتایج ارزیابی مربوطه را دنبال خواهند کرد. هدف فعالیت‌های ترویجی و ارتباطی ایجاد تعامل و تبلیغ در مورد اهداف اربینت و بهره‌گیری از نتایج آن از طریق مطالب، ابزارها و کانال‌های مختلف (نظیر وب‌سایت، خبرنامه، مطالب تبلیغاتی، رسانه‌های اجتماعی، یادداشت‌ها و مقالات) است. شبکه‌سازی و مشارکت در رویدادها و کنفرانس‌ها نیز برای اطلاع و تاثیرگذاری بر مخاطبان بخشی و گسترده‌تر انجام خواهد شد. مخاطبان بخشی شامل گروه‌های مختلفی از ذینفعان در اروپا و سایر مناطق، از جمله شهروندان و جوامع محلی، مقامات محلی، سیاست‌گذاران، جامعه علمی، و همچنین شبکه‌های بین‌المللی مرتبط، کنش‌گران شرکتی و گروه‌های اخلال‌گر را دربرمی‌گیرد.


در نهایت، اربینت نمونه‌های تجاری را براساس پتانسیل بازار و همچنین پیشنهادات سیاستی در خصوص بهترین نمونه‌های راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان توسعه می‌دهد که اطلاعاتی را درباره مزایا و هزینه‌های راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان ارائه می‌دهد. این شامل اثرات اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی، و همچنین مقایسه پیشنهادات تجاری راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان مختلف و راهکارهای جایگزین می‌باشد. اربینت، از طریق توسعه نمونه‌های موفق تجاری (کسب و کاری) که با مشارکت جوامع محلی ایجاد شده‌اند، پایداری بلند‌مدتی را تضمین خواهد کرد. نمونه‌های تجاری همچنین شامل تولیدات تجاری برای اقتصاد اجتماعی و مشارکتی، راهکارهای رایگان و فرصت های رشد اقتصادی برای راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان جدید خواهد بود.