شهرها در پروژه اربینت

 
پروژه اربینت در 7 شهر در قاره اروپا و 2 شهر خارج از اتحادیه اروپا اجرا می شود. نانت در فرانسه، پورتو در پرتغال، صوفیه در بلغارستان، بروکسل در بلژیک، های‌تاستروپ در دانمارک، نووا گوریتسا در اسلوونی و سیه‌نا در ایتالیا شهرهایی اروپایی هستند که پروژه اربینت در آن‌ها اجرا می‌شود. شهرهای شن‌یانگ در چین و خرم‌آباد در ایران نیز از جمله شهرهای خارج از اتحادیه اروپا هستند که اجرای اربینت در آن‌ها دنبال می‌شود.