خرم‌آباد، اولین شهر خارج از اتحادیه اروپا

خرم‌آباد، اولین شهر خارج از اتحادیه اروپا: به گزارش پایگاه خبری یافته، این گروه امروز جلسات متعددی با اتاق بازرگانی لرستان، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و پژوهشگران خرم‌آباد و همچنین با اداره کل راه و شهرسازی لرستان داشتند و فردا نیز پس از دیدار با استاندار و بازدید از بخش‌هایی از بافت تاریخی خرم‌آباد، به تهران می‌روند.
21 فروردین 1398
شناسه : 9
منبع:
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
http://urbinat.ir/news/9
خرم‌آباد، اولین شهر خارج از اتحادیه اروپا: به گزارش پایگاه خبری یافته، این گروه امروز جلسات متعددی با اتاق بازرگانی لرستان، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و پژوهشگران خرم‌آباد و همچنین با اداره کل راه و شهرسازی لرستان داشتند و فردا نیز پس از دیدار با استاندار و بازدید از بخش‌هایی از بافت تاریخی خرم‌آباد، به تهران می‌روند.
 

گروهی از مهندسان و پژوهشگران وابسته به اتاق بازرگانی ایران در خرم‌آباد حضور یافته‌اند تا مقدمات طرح اربینت را در مرکز لرستان مطالعه نمایند.
خرم‌آباد، اولین شهر خارج از اتحادیه اروپا!به گزارش پایگاه خبری یافته، این گروه امروز جلسات متعددی با اتاق بازرگانی لرستان، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و پژوهشگران خرم‌آباد و همچنین با اداره کل راه و شهرسازی لرستان داشتند و فردا نیز پس از دیدار با استاندار و بازدید از بخش‌هایی از بافت تاریخی خرم‌آباد، به تهران می‌روند.
به گفته یکی از اعضای این گروه، در صورت تصویب، خرم‌آباد اولین شهری خارج از اتحادیه اروپا است که از حمایت‌های مالی این اتحادیه برای مطالعات بازآفرین شهری مبتنی بر راه حل های طبیعت بنیان بهره خواهد برد.

کلمات کلیدی:
ارسال نظر