درباره ما

پروژه اربینت در سال 2018 توسط اتحادیه اروپا برای اجرای پروژه بازآفرینی شهری در 7 کشور و شهر اروپایی تعریف شده و مدیریت آن به "مرکز مطالعات اجتماعی دانشگاه کوئیمبرا در کشور پرتغال" سپرده شد.

در این پروژه، از غرب تا شرق اروپا، شهرهای پورتوی پرتقال، نانت فرانسه و صوفیه بلغارستان، بر اساس تجربه‌ی خود در استفاده نوآورانه از فضاهای عمومیبا راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان به عنوان «شهرهای پیشرو» عمل خواهند کرد. سپس از جنوب تا شمال اروپا، شهرهای سیه‌نا در ایتالیا، نواگوریتسا در اسلوونی، بروکسل بلژیک و های‌تاستروپ در دانمارک، به عنوان «شهرهای پیرو»، مفاهیم و روش‌های تجربه شده در 3 شهر پیشروی قبلی در پرژه اربینت را بازتولید کرده و به اشتراک می‌گذارند.

ضمن آنکه 4 کشور اروپایی دیگر نیز بعنوان اعضای افقی (بدون مسئولیت اجرای پروژه) در اربینت مشارکت دارند. (جمعا 11 کشور اروپایی)

با توجه به اینکه در پروپوزال اولیه این پروژه در اتحادیه اروپا، امکان مشارکت تعداد محدودی از کشورهای غیر اروپایی نیز دیده شده بود، در نهایت 5 کشور غیراروپایی از جمله ایران موفق شدند در این تجربه بین‌المللی مشارکت داشته باشند. بدین ترتیب جمعا 16 کشور در دنیا در پروژه ی اربینت مشارکت دارند.

ایران در کنار کشورهای چین، ژاپن، عمان و برزیل، در زمره یکی از 5 کشور غیر اروپایی عضو پروژه اِربینَت قرار دارد.

برای نیل به این دستاورد و عضویت در این پروژه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، از سال 1396 اقداماتی را برای پیشنهاد مشارکت ایران بعنوان یکی از اعضای غیر اروپایی پروژه آغاز نمود. در این فرآیند که در ادامه با کمک وزارت راه و شهرسازی در ارائه اطلاعات شهرهای مدنظر همراه بود، شهر خرم آباد با توجه به ظرفیت‌های طبیعی و نهادی در بکارگیری راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان به عنوان شهر پایلوت (نمونه از ایران) معرفی شد. سپس اتاق بازرگانی لرستان و شهرداری خرم‌آباد نیز به عنوان مشارکت‌کنندگان اصلی در این طرح وارد شدند.

این پروژه از ژوئن 2018 (خرداد 1397) آغاز شده و به مدت 5 سال ادامه خواهد داشت.