پروژه اربینت از طریق ایجاد کریدورهای سلامت با هم‌آفرینی راه‌حل‌های طبیعت‌بنیانِ مشترک اجتماعی، زیست‌محیطی و قابل عرضه در بازار به عنوان محرک های بازآفرینی سکونتگاه های اجتماعی عمل می کند. اربینت بر بازآفرینی و ادغام محله‌های محروم مسکونی با استفاده از راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان نوآورانه و جامعی متمرکز است که متضمن پایداری و تجهیز نیروهای محرک برای همبستگی اجتماعی است. اقدامات بر روی فضای عمومی برای ایجاد روابط مشترک جدید شهری، اجتماعی و طبیعت‌بنیان به کمک شهروندان در داخل و بین محله‌های مختلف متمرکز خواهند شد.

کارگاه بین‌المللی بازآفرینی شهری پروژه اربینت با رویکرد مشارکت شهروندی و راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان از تاریخ 29 مهر تا 2 آبان ماه 1398 در خرم‌آباد با حضور اساتید خارجی به نمایندگانی از اعضای اروپایی پروژه و همچنین مدرسان و مربیان ایرانی مرتبط برگزار می‌شود.

فراخوان شرکت در کارگاه بین‌المللی بازآفرینی شهری پروژه اربینت با رویکرد مشارکت شهروندی و راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان

کارگاه بین‌المللی بازآفرینی شهری پروژه اربینت با رویکرد مشارکت شهروندی و راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان از تاریخ 29 مهر تا 2 آبان ماه 1398 در خرم‌آباد با حضور اساتید خارجی به نمایندگانی از اعضای اروپایی پروژه و همچنین مدرسان و مربیان ایرانی مرتبط برگزار می‌شود.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری وزارت راه و شهرسازی، از سال 1396 اقداماتی را جهت پیشنهاد مشارکت ایران بعنوان یکی از کشورهای غیر اروپایی عضو پروژه اربینت به اتحادیه اروپا آغاز کردند. در این فرآیند، اتاق لرستان و شهرداری خرم آباد طرح توسعه ای برای محله قدیم خرم آباد پیشنهاد کردند.

گزارش تصویری

محله قدیم خرم‌آباد

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری وزارت راه و شهرسازی، از سال 1396 اقداماتی را جهت پیشنهاد مشارکت ایران بعنوان یکی از کشورهای غیر اروپایی عضو پروژه اربینت به اتحادیه اروپا آغاز کردند. در این فرآیند، اتاق لرستان و شهرداری خرم آباد طرح توسعه ای برای محله قدیم خرم آباد پیشنهاد کردند.
خرم‌آباد، اولین شهر خارج از اتحادیه اروپا: به گزارش پایگاه خبری یافته، این گروه امروز جلسات متعددی با اتاق بازرگانی لرستان، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و پژوهشگران خرم‌آباد و همچنین با اداره کل راه و شهرسازی لرستان داشتند و فردا نیز پس از دیدار با استاندار و بازدید از بخش‌هایی از بافت تاریخی خرم‌آباد، به تهران می‌روند.

خرم‌آباد، اولین شهر خارج از اتحادیه اروپا

خرم‌آباد، اولین شهر خارج از اتحادیه اروپا: به گزارش پایگاه خبری یافته، این گروه امروز جلسات متعددی با اتاق بازرگانی لرستان، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و پژوهشگران خرم‌آباد و همچنین با اداره کل راه و شهرسازی لرستان داشتند و فردا نیز پس از دیدار با استاندار و بازدید از بخش‌هایی از بافت تاریخی خرم‌آباد، به تهران می‌روند.
اخبار بیشتر
اربینت

یکی از پروژه های تعریف شده در راستای برنامه چشم انداز 2020 اتحادیه اروپا، پروژه بازآفرینی شهری مبتنی بر راه حل های طبیعت محور، ملقب به URBiNAT (اِربینَت) است. این پروژه بر بازآفرینی مناطق و محله های محروم در شهرها از طریق اتصال به محله های توسعه یافته تر، از طریق راه حل های طبیعت بنیان (Nature Based Solutions) می باشد. پروژه URBiNAT در سال 2018 توسط اتحادیه اروپا برای اجرای پروژه بازآفرینی شهری در 7 شهر اروپایی تعریف شده و مدیریت آن به دانشکده معماری دانشگاه کوئیمبرا در کشور پرتقال سپرده شده است که در پروپوزال اولیه این پروژه، امکان مشارکت تعداد محدودی از کشورهای غیر اروپایی نیز دیده شده بود.

اهداف پروژه جهانی اربینت

پروژه URBiNAT در سال 2018 توسط اتحادیه اروپا برای اجرای پروژه بازآفرینی شهری در 7 شهر اروپایی با اهداف ذیل تعریف شده است:

  • درسطح محلی، ترویج همبستگی اجتماعی از طریق فعال­ سازی آزمایشگاه‌ زنده و مشارکت دادن جامعه تجربی
  • در سطح مقطعی، دستیابی به مدل‌های جدید بازآفرینی شهری از طریق فضای عمومی نوآورانه: مفهوم کریدور سلامت و ارائه راه‌حل طبیعت‌بنیان
  • انتشار گسترده، پایش، ترویج و بازتولید تجاری دانش ایجادشده و تجربه‌شده